Растење - разлики

Објект “Сонце”

Деца на возраст од 3-4 години

“Растење - разлики” (математичка активност)

Целта е да се поттикнуваат способности за користење на математиката во опкружувањето.

Децата ги мериме колку пораснале со редење на рачиња од хартија во висина на нивното тело и броиме сите заедно кој колку рачиња пораснал. Потоа со рачиња мериме и други предмети од занималната.