Моја хигиена, моја навика

"Моја хигиена, моја навика" реализирана од дечиња на возраст од 4-6 години во објект “Буба Мара 1”.

Целта на активноста е да се формираат културно - хигиенски навики со разбирање на важноста за одржувањето на сопственото здравје.