Петелот и пилето

Возраст 3-4 години, објект “Буба Мара”.

Целта е да се потикнува и развива способноста за раскажување и изразување со куси и целосни реченици преку серија слики.