Натпреварувачките игри продолжуваат

Натпреварувачките игри во дворот на објект “Пчелка 2” продолжија...

Децата од групата од 5-6 години и од 4-5 години се натпреваруваа со своите другарчиња од група. 

Да практикуваме здрави и безбедни практики и да го негуваме физичкото и менталното здравје на детето.