Спортуваме, се забавуваме

Детска недела

“Спортуваме, се забавуваме...” - натпреварувачки игри во објект “Пчелка 1” (5-6 години) и “Сонце” (3-4 години).