Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Дечињата на возраст од 5-6 години од објект “Пчелка 2” го одбележаа 8ми октомври - “Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата”.

Целта е да се поттикнува интересот и љубовта кон природата и обезбедување поддршка на љубопитноста изразена преку детските прашања.