Јас имам право на среќно детство

Деца на возраст од 4-6 години од објект “Буба Мара 1” изработија постер за детската недела на тема “Јас имам право на среќно детство”

Цел: Да се поттикне детето кон користење на уметничкиот израз во функција на поставување лични животни вредности за развивање на самостојноста, вниманието и истрајноста. Да се воведува кон запознавање елементарни морални вредности и да се поттикнува да го негува чувството на љубов кон другите луѓе. 

Децата беа горди на нивните достигнувања и за направениот постер.