Моето знаме

Последниот ден од ДЕТСКА НЕДЕЛА во објект “Буба Мара” и “Буба Мара 1”

Децата од групата од 3-4 години од објект “Буба Мара” по повод “11ти Октомври” го цртаа знамето на Македонија. 

5-6 годишните дечиња од објект “Буба Мара” танцуваа, се забавуваа и исто така со прекрасни цртежи ни посакаа да ни е честит празникот “11ти Октомври”. 

Децата од 5-6 години од “Буба Мара 1” учествуваа во ликовна игра - “Моето знаме” со цел да се развива координацијата око-рака и да се поттикне самостојно ликовно творење.