Нашето знаме

Објект “Пчелка 2” 

Возраст 5-6 години

Децата од една од групите од 5-6 години го одбележаа празникот “11ти Октомври” - денот на востанието на Македонскиот народ со цел да се поттикнува и развива чувство на љубов и почит кон татковината Република Македонија.

Децата од другата група го одбележаа празникот “11ти Октомври” преку разговор за неговото значење, преку ликовна игра “Нашето знаме” и преку учење на  стихотворба “Единаесетти октомври”. 

Целта е детето да се поддржува кога пројавува иницијативи и интереси за стекнување нови знаења, да се запознае со значењето на државните празници и да се поттикне за активно учество во нивните прослави.