Пејам, сликам и марширам

Објект “Буба Мара” 

Деца на возраст од 4-5 години

“Пејам, сликам и марширам”

По повод претстојниот празник “11ти Октомври” децата од оваа група учествуваа во активност која имаше цел да поттикне патриотски чувства и љубов кон татковината и нејзиното минато.