Игра “Плочка”

Децата од 3-4 години од објект “Пчелка 2” учествуваа во активност - традиционална игра “Плочка” во дворот на градинката.

Целта ни беше децата да се запознаат со традиционалните игри и да се охрабрат да стојат и да скокаат на една нога на напред.