Играчки и игри, некогаш и сега

“Играчки и игри, некогаш и сега”

Дечиња од 4-5 години

Објект “Буба Мара”

Целта ни е децата да се оспособат да воочуваат сличности и разлики, свесност за постоењето и почитување на културата на постоењето, позитивен емоционален однос кон играчките и игрите...