Како се расте

“Како се расте” - истражувачка игра

Објект “Буба Мара”, 4-5 години

Целта ни е да се охрабруваат да ги вербализираат своите интереси и желби и желбите на другите, богатење на искуството, како и активно слушање на творба и доживување на истата преку креативно изразување и учење.