Броиме играчки

Активност - “Броиме играчки” - математичка игра

Возраст - 2-3 години, објект “Буба Мара”

Цел - Да се развиваат навики за употреба на броеви во комуникацијата со играчките и други познати предмети во опкружувањето.