Мојата градинка

Возраст од 2-3 години

Објект “Буба Мара 1”

“Мојата градинка” - конструктивна игра

Цел - Развој на фината моторика на дланките и прстите на рацете,  поттикнување на детската креативност.