Колаж од есенски лисја

Деца од 3- 4 години од објект “Пчелка 1”

“Колаж од есенски лисја” - ликовна игра

Целта ни е да ги поттикнеме децата да се радосни и задоволни од успешно завршената работа.