Меѓународен ден на пешаците

Објект “Пчелка 1”

Деца од 5-6 години 

Одбележување на Меѓународниот ден на пешаците

Целта ни е да се запознаеме со сообраќајните правила, знаци и правилното однесување во сообраќајот.