Различни бои

Деца од 5-6 години

Објект “Буба Мара”

Проект - Интеграција на еколошка едукација и рециклирање со имагинација

Активност - “Различни бои”

Изработуваме креативни упатства за дворот на градинката.