Меѓународен ден на храната

5-6 години

Објект “Сонце”

Целта ни е децата да се информираат и да формираат здрави и правилни навики во исхраната, да се потсетат дека здравата храна е важна за одржување на нашето здравје.