Моето тело

Активност - “Моето тело”

Деца од 5-6 години во објект “Буба Мара”

Цел: Децата да се запознаат со деловите на своето тело и нивната функција.