Што има во мојот град

“Што има во мојот град” 

Проект - Градот низ детските очи

Деца од 5-6 години, објект “Сонце”

Цел - да се поттикне детето кон естетско доживување и да се поддржува во збогатување на социјалното искуство.