Пронајди го парот

Aктивност - “Пронајди го парот”

Дечиња од 4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се поттикнува спретност и брзо решавање на едноставни проблемски ситуации, охрабрување на децата со цел да поставуваат прашања и упорност и истрајност во добивањето на одговори, развивање вештини за користење на сетилата...