Народни инструменти - демонстрација

Објект “Пчелка 2” 

4-5 години

“Народни инструменти - демонстрација”

Целта ни е да го поттикнеме интересот и љубовта кон народната музика.