Различни, а исти

Активност - “Различни, а исти”

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Да се поттикнува чувство на припадност во групата деца, да се оспособат за искажување на своите мисли и идеи на повеќе начини, дискусија со врсниците и збогатување на искуството со различностите.