Играме со овошје и зеленчук

Дечиња од 3-4 години, објект “Сонце”

Цел - да се поттикнува креативноста кај децата и да се создаваат навики за консумирање на здрава храна.