Препознај ги своите емоции

Активност - “Препознај ги своите емоции и спореди со мерачот на расположение”

Објект - БУБА МАРА

5-6 години

Цел - Децата да ги препознаат своите емоции и креативно да ги изразат.