Патуваме низ татковината

Објект “Буба Мара”

4-5 години

Да се поттикнува интерес за географски поими, реки, езера, планини, градови...