Моето име почнува на буквата...

Објект “Буба Мара 1”

Возраст од 5-6 години

“Моето име почнува на буквата...”

Целта ни е децата да се оспособуваат за визуелно перцепирање и препознавање на сопствената буква од името.