Одбележување на 23-ти Октомври

Денес децата на возраст од 2-6 години од објект "Лавче" го одбележаа претстојниот празник “23-ти Октомври”. 

Кај децата се поттикнаа позитивните емоции и чувството на љубов кон својата татковина.