Ден на македонската револуционерна борба

Децата од 5-6 години од објект “Пчелка 2” го одбележаа празникот “23ти Октомври - Денот на македонската револуционерна борба”

Целта е детето да развие национален и културен идентитет, да се запознае со значењето на државните празници и да се поттикне кон активно учество во нивните прослави.