Градот низ детските очи

Прошетка низ градот - проект “Градот низ детските очи”

4-5 години

Да се развива сетилното искуство преку забележување на детали од опкружувањето, препознавање на објекти, негување љубов кон родниот град Скопје.