Моите приказни

3-4 години, објект “Пчелка 1”

“Моите приказни”

Цел ни е да поттикнеме користење и зајакнување на дланката и прстите, да ја зајакнеме самодовербата и детската фантазија.