Емоции

Објект “Буба Мара 1”

Деца од 5-6 години

“Емоции” - изработки од сунѓер

Цел - да се поттикне интересот на детето и да се оспособи за користење на неликовен материјал во своето ликовно изразување.