Пирамида на исхрана

Проект - Интеграција на еколошка едукација 

4-5 години, објект “Буба Мара”

Цел: Да се развива навиката за поставување на прашања за да се добие одговор, развивање на сопствен стил на учење, стекнување знаења за пирамидата  на исхрана и улогата на правилно консумирање на намирниците со цел зачувување на здравјето.