Семејно дрво

Активноста од Советувалиштето за деца и родители “Мал свет, големи срца” беше успешно реализирана. 

Благодарност до сите деца, родители/старатели и воспитно-згрижувачкиот персонал за соработката.