Цвеќето во есен

Преку ликовната игра ''Цвеќето во есен" кај децата на возраст од 2-4 години од објект ''Лавче'' се поттикна интересот за користење на различни ликовни материјали за искажување на сопствените креативни идеи и чувства.