Насмеано лице

“Насмеано лице” - ликовна игра

Нашите мали од 2-3 години, објект “БУБА МАРА”

Цел на активноста: Да се поттикнува кон развивање на позитивни емоции: љубов, радост, задоволство...