Во моето тело има...

Објект “Буба Мара 1”

Возраст од 5-6 години

“Во моето тело има...” - изработки

Целта ни беше да се развива свесноста за сопственото тело.