Круг и листови

Објект “Пчелка 2”

Возраст: 3-4 години

“Круг и листови” - математичка подвижна игра

Цел: Да се поттикнува иницијатива и умешност за броење.