Парови и балони

“Парови и балони” - моторичка натпреварувачка игра

Деца на возраст од 4-5 години од објект “Сонце”

Да се развива толерантност и прифаќање на правила на игра.