Живиот свет во реката Вардар

Деца на возраст од 4-5 години 

Објект “ПЧЕЛКА 2”

“Живиот свет во реката Вардар”

Целта е запознавање со живиот свет во реките.