Приказна за мозокот

Возраст: 5 - 6 години
Објект: Пчелка 1
Цел: Детето да стекнува елементарни познавања за човекот и да се поддржува во изразување на своите чувства.
Опис на активноста:
Се раскажува приказната за мозокот, се поставуваат прашања поврзани со приказната и на крај продолжува со игра на улоги.