Како дишам

Возраст: 5 - 6 години

Објект: Пчелка1

Цел: Да се стекнуваат елементарни познавања за човекот и да се оспособува детето да покажува радост и задоволство од завршената активност.

Опис на активноста: Се прават вежби за дишење, се покажува изработка на бели дробови и се демонстрира дишењето. Потоа децата самостојно го насликаа воздухот кој го дишеме.