Препознаваме емоции

КОГА СУМ СРЕЌЕН, ТАЖЕН, НАЛУТЕН И КОГА МИ Е СТРАВ...

Возраст на деца: 5 - 6 години

Објект: БУБА МАРА

Целта ни е да ги поттикнеме децата да го препознаваат и изразуваат емоциите.