Изработка на упатства за користење на јавен превоз и велосипед

Децата на возраст од 5-6 години од објект “Пчелка 2” ја реализираа еко-содржината “Изработка на упатства за користење на јавен превоз и велосипед” преку симулација на крстосница и пешачки премин со сообраќајни знаци кои претходно ги изработија.

Целта на активноста беше да се запознаат децата со сообраќајните знаци и да се оспособат внимателно да ја поминуваат улицата со придружба на возрасна личност.