Роденден

“Роденден” - музичка игра

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Поттикнување на позитивни емоции и  реална слика за себе, бон -тон однесување, развивање на мисловни процеси, анализирање и логично поврзување.