Ги мешаме боите

Дечиња од 3-4 години

Објект - Сонце

Истражувачка активност - “Ги мешаме боите”

Целта ни е да се поттикнува детето да стекнува нови сознанија и да поставува прашања во моментот на набљудувањето.