Изработка на Есенскиот плод - Тиква

“Изработка на Есенскиот плод - Тиква“ (извор на витамини) - ликовна игра

Група од 4-6 години

Објект “Буба Мара 1”

Целта на активноста ни беше да се развиваат способностите за самостојно, тандемско и колективно ликовно творење со стекнување на ликовни вештини за контрола и координација на движењето на раката при користење на приборот за разни ликовни техники.