Овошна салата

Објект “Сонце”

Дечиња од 2-3 години

"Овошна салата" 

Целта на активноста е јакнење на културно-хигиенските навики и стекнување сознанија за користа од овошните плодови.