Светски ден на љубезноста

ЈУДГ “Буба Мара” денес го одбележа Светскиот ден на љубезноста кој постои за да се истакнат добрите дела во заедницата, насочени кон позитивната моќ и заедничката нишка на љубезност што не врзува. Љубезноста е основен дел од човечката состојба што ги премостува поделбите на расата, религијата, политиката, полот...